برچسب: نژادپرستی

علیه جنگ کتاب بخوانیم

علیه جنگ کتاب بخوانیم

در روزهایی که قلدرانِ برقدرت‌نشسته بی‌پروا بانگ جنگ می‌زنند و با تحریک احساسات میهن‌دوستانه به دمیدن بر شعله‌های نفرت و خشم مشغولند، ما شاید وظیفه‌مان دیدن تصویر واقعی جنگ است؛ آن تصویر زشت و دهشتناک. گوشه‌ای از چنین تصویری را من در میان کلمات دو مجموعه داستانی از دوره هیتلر یافتم؛ «آدولف هـ» از اریک امانوئل اشمیت و «دوست بازیافته» از فرد اولمن. درباره این دو کتاب در سطرهای پیش رو توضیحاتی مختصر خواهم داد تا شما هم اگر خواستید، بخوانید و  یادتان نرود که «هرکه از جنگ سخن گفت، بخندید بر او».

اجرا شده توسط: همیار وردپرس