برچسب: حسام سلامت

حسام سلامت

سیاست‌های نولیبرال‌سازی، جنبش‌های دانشجویی را بازسازی می‌کند

آنچه می‌خوانید، بخش دوم گفت‌وگوی Write Club با حسام سلامت درباره کالایی‌سازی دانشگاه و تأثیر آن بر جنبش‌های دانشجویی است. قسمت اول این گفت‌وگو را…

حسام سلامت

دیر یا زود چیزی از خدمات آموزشی رایگان باقی نمی‌‌ماند

مجموعه سازوکارهای کالایی‌سازی دانشگاه‌های دولتی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند و شرایط تحصیل برای دانشجویان سخت‌تر می‌شود. دیگر حتی دانشجویان روزانه نیز به بهانه‌های مختلف ناچار…

اجرا شده توسط: همیار وردپرس